Det er forventet kraftig uvær onsdag kveld og natt til torsdag.

Polaris Distribusjon har derfor bestemt at de avisene som har torsdagsutgave ikke blir distribuert før fredag. Dette for å ta vare på sikkerheten for ansatte i distrubusjonen.

Dette gjelder foruten OPP også avisa Innherred, Bladet og Sør-Trøndelag, samt Adresseavisen.

Polaris Distribusjon viser til advarsler og anbefalinger fra kommuner og sentrale myndigheter om at at en rekke veier og broer kan bli stengt og at det ikke anbefales å ferdes utendørs mens uværet pågår.

Tiltaket vil innebære en forsinket utlevering av aviser, pakker og magasiner.

Avisene vil distribuert fredag.