Mobiliseringen har virket: Frivilligheten tilbake etter pandemien