FJELLET: Våren og sommeren 2008 kollapset smågnagerbestanden i Norge. Dermed ble det matmangel, og mange døde valper ble funnet i hi forlatt av foreldrene. Det nasjonale overvåkningsprogrammet for fjellrev registrerte i fjor 53 fødte valper. Rådgiver Jan Paul Bolstad i Direktoratet for naturforvaltning ser ikke bort fra at nærmere 90 prosent av dem led sultedøden.

– Vi tror det finnes minst 54 voksne fjellrever i Norge. Fjellreven er avhengig av mange gode smågnagerår i tiden som kommer, mener Jan Paul Bolstad.

Avlsprosjektet på Sæterfjellet i Oppdal er til god hjelp, men det nytter lite å få fram mange nye valper hvis de og senere deres avkom ikke klarer å skaffe mat utenfor avlstasjonen.

Hovedtyngden av kullene ble registrert i Nordland. To kull ble registrert på Varangerhalvøya og ett kull ble registrert på Dovrefjell.