OPPDAL: De to motorcrossyklene som ble sett på baksida av Almannberget i tidsrommet mellom klokka 17.00 og 19.00, kjørte uten synlige registreringsnummer, og begge førerne bar hjelm med visir som gjorde det umulig å identifisere ansiktene til førerne.

Politiet beskriver forholdet som et klart brudd på forbudet mot motorferdsel i utmark og må betegnes som ren faunakriminalitet.