BERKÅK: To østeuropeiske vogntog lastet med fisk fra Hitra ble stående i bakkene opp mot Berkåk. Først ble den ene stående uten å komme videre. Traileren bak klarte mistet hastigheten og ble dermed også stående. Begge stod slik til at de ikke hindret trafikken. Begge kom seg videre etter at veien ble gruset.

Et russiskregistrert vogntog mistet så mye av hastigheten gjennom de skarpe svingene før Nestasvollan i Drivdalen at den ble stående like etter den siste skarpe svingen. Her måtte det rekvireres bergingsbil for å få vogntoget videre.