LOESGJERDE: Kårkaill Arne Loe er imponert. Da han begynte som bonde for mange tiår siden, bestod hverdagen av kuskjit og muskelkraft.

Nå når sønnen Erik Ola Loe tar i bruk sitt hypermoderne nyfjøs på Loesgjerdet, blir sønnen mest en dataoperatør.

180 dyr

Fjøset har plass til ca. 80 melkekyr og ca. 100 ungdyr. Fjøset er ikke det største i landet, men likevel et kjempefjøs i norsk målestokk.

Dimensjonene er en ting, men kanskje mer imponerende er optimismen og gåpåviljen som Erik Ola Loe viser.

Mest moderne

– Leverandøren sier at dette er det mest moderne fjøset i landet. Det tror jeg så gjerne. Enormt mye har forandret seg siden jeg drev som aktiv bonde, og for meg ser det nesten ut til at Erik Ola kan drive fjøset fra dataskjermen «på kontoret», sier kårkaill Arne.

I en innkjøringsfase må nok hele familien trå til i fjøset, både bonde, kone og to sønner. Men når alle systemer fungerer som de skal, er det visst mulig for en person å drive hele fjøset.

Det meste er mulig

Mens mange av hans yrkesbrødre ser mest begrensninger og mørke skyer i fremtiden, ser storbonden på Loesgjerde annerledes på det.

Det meste er mulig bare man vil. Men tiden med gamle melkemaskiner, muskelkraft og manuell foring, er definitivt forbi. Framtiden ligger i stordrift og automatisering.