– Innovasjonen er godt fordelt over hele landet. Det er et faktum som bryter ned en del myter, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Næringslivets hovedorganisasjon har rangert innovasjonsgrad fordelt i 83 regioner som dekker hele landet. Møre og Romsdal er det mest innovative fylket, mens Finnmark havner på bunnen. Oslo lander på en 12. plass. Bjørnafjorden i Hordaland topper lista over regioner, mens Tromsø-området gjør det best av byregionene.

Er optimist

– Samlet er det grunn til optimisme. Jeg er glad for at vi avliver myten om at det skjer god innovasjon også utenfor storbyene, sier Navarsete.

Vestlendingen Navarsete fryder seg over at Vestlandet gjør det så bra.

– Årsaken er at vi her har mye eksportrettet næringsliv. Det gir gode forutsetninger for innovasjon, sier ministeren som er ansvarlig for regjeringens regionalpolitikk.

– Det er Kommunal- og regionaldepartementet som står bak de fleste av programmene for nyskaping og innovasjon i mindre bedrifter, sier hun.

Riktig politikk

Navarsete mener det er god grunn til å merke seg evalueringen av Innovasjon Norge.

– Her får Innovasjon Norge positiv karakter, spesielt for utviklingskontraktene. På bakgrunn av denne evalueringen og NHOs nyskapingsbarometer er jeg styrket i troen på at regjeringen er på rett vei. Derfor må vi fortsette med denne politikken, sier Navarsete.

– Hvorfor tror du Oslo gjør det så dårlig?

– Det kan virke som at hovedstaden har en annerledes sammensetning av næringslivet, men jeg har ikke noe godt svar på spørsmålet. Derfor må vi se nærmere på situasjonen i Oslo og finne ut hva som skal til for å styrke innovasjonskraften i Oslo. Regionalpolitikken handler også om å styrke Oslo. Her har man tydeligvis ikke utnyttet mulighetene godt nok, sier Sp-lederen. (ANB)

Slik er rangeringen:

1. Møre og Romsdal

2. Nord-Trøndelag

3. Rogaland

4. Hordaland

5. Troms

6. Buskerud

7. Oppland

8. Sør-Trøndelag

9. Akershus

10. Østfold

11. Hedmark

12. Oslo

13. Telemark

14. Aust-Agder

15. Vestfold

16. Nordland

17. Vest-Agder

18. Sogn og Fjordane

19. Finnmark.