Regjeringens utvalg som skal foreslå tiltak for å redusere sykefraværet, vil gi arbeidstakere rett til ubegrenset antall dager egenmelding ved sykdom.

Både arbeidsgivere og fagbevegelse er representert i utvalget som har vært ledet av Kolbjørn Almlid.

Forslaget går ut på å teste ut muligheten til 365 dager egenmelding i året for arbeidstakere i inntil 12 kommuner over tre år.

Modellen er allerede forsøkt i Mandal kommune med stort hell. Der har fri egenmelding kombinert med tett oppfølging fra ledere og kolleger fått sykefraværet ned fra 9,5 prosent til godt under snittet i kommune-Norge.

Frykter misbruk

I dag har norske arbeidstakere mulighet til å ta ut inntil fire egenmeldinger hvert år, hver av dem på maksimalt tre dager. Ansatte i IA-bedrifter har ubegrenset antall egenmeldinger, maksimalt opp til åtte dager av gangen, men begrenset til totalt 24 dager i løpet av et år.

Et totalt frislipp av egenmeldingsdager vil friste til misbruk, frykter Fremskrittspartiets Robert Eriksson, som leder arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Vi vet at det er folk som utnytter systemet, og dette vil gjøre det enda enklere, sier han til Klassekampen.

Tillit og oppfølging

Almlid sier at tillit og oppfølging er sentralt for å unngå misbruk, noe utvalget ikke frykter vil skje.

– Vi tror den enkelte arbeidstaker har mer kunnskap om egen situasjon enn legene, og det er derfor bra hvis de selv også kan få anledning til å avgjøre om de må være sykmeldte. Modellen har vist lovende trekk ved utprøvingen i Mandal, og derfor ønsker vi å teste den ut i større skala, sier han til Dagbladet.

Glad ordfører

Mandal-ordfører Alf G. Møll (Frp) er svært fornøyd, og ønsker å forlegge prosjektet som ble vedtatt av et samlet kommunestyre i 2008.

– Dette har vært veldig positivt for Mandal. Sykefraværet har gått ned, og tilliten mellom mennesker har blitt styrket, sier han til Klassekampen.

Høyres sosialpolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen ser gjerne at flere kommuner prøver Mandal-modellen, kombinert med gode evalueringer. (ANB-NTB)