OPPDAL: I løpet av de nærmeste dagene vil 2 300 grunneiere, hytteeiere og lokalbefolkning bli spurt om hvordan de synes Gjevilvassveien skal brukes vinterstid.

Styret i Gjevilvassveien har arbeidet med spørsmålene siden november, etter at et medlemsmøte i august vedtok at en konsekvensanalyse skal gjennomføres.

Undersøkelsen er første ledd i dette. Spørsmål sendes ut til rundt 112 grunneiere, 1 100 tilfeldig utvalgte hytteeiere og 1 100 oppdalinger. Hver gruppe har sine spørsmål, og for styret er det aller viktigste å få svar fra grunneierne.

– Det er noen som snakker høyt, men nå får alle komme til orde, påpeker styreleder Oddrun Dørum.

– Vi vet ikke om de som uttaler seg er representative for folk flest. Nå får de uttale seg. Vi ønsker å skaffe fakta og dermed redusere graden av synsing, sier Bård Jystad som har bistått styret i arbeidet.

Spørsmålene

«Den store brøytestriden» blusset for alvor opp først etter at medlemsmøtet fattet sitt vedtak, men spørsmålene er naturligvis i høyeste grad preget av dette.

Samtlige grupper blir bedt om å si sin mening om brøyting og om brøyting vil kunne skade Oppdals omdømme. De blir også bedt om å ta stilling til påstander om blant annet hvor viktig natur- og kulturlandskapet i Gjevilvassdalen er for Oppdal som turiststed og om skiløypa bør flyttes lenger opp i terrenget.

Grunneierne bes dessuten si noe om sitt behov for vinterbrøytet vei, mens hytteeierne og lokalbefolkningen blant annet bes om å skissere i hvor stor grad de bruker skiløypa.

Håper på stor respons

Svarprosenten på en slik undersøkelse ligger ofte rundt 40 prosent. Styret har store forventninger til høyere respons denne gang.

Undersøkelsen kan gjøres i løpet av få minutter på nettet, og er anonym.

Når svarene er kommet inn og blitt analyseres venter et vanskeligere arbeid: Å regne på hva det for eksempel vil koste å brøyte, å ruste opp veien - og i hvilken tilstand er egentlig bruene?

– Det er mye usikkerhet rundt disse tallene, medgir Dørum.

Gjevilvassveien tok i 2010 inn 1,6 millioner kroner på trafikken.