OPPDAL: – Planløshet har kjennetegnet denne saken, og derfor vil jeg utsette saken, sa Sigmund Fostad fra Høyre da kommunestyret i Oppdal behandlet saken om bygging av garasjer.

– Nå går toget, sa Arnt Gulaker, Ap.

Med ordfører Ola Røtvei i førersetet sa flertallet ja til at kommunen låner penger for å bygge garasje for ambulansene.

Samtidig er han styreleder i Oppdal Distriktsmedisinsk senter, hvor Ingrid Mellem er styremedlem. Hun sendte brev til kommunestyret hvor hun sier fra seg vervet.

– Jeg opplever at beslutninger blir tatt av styreleder i forkant av at sakene drøftes i styret. Jeg vil være beslutningstaker og ikke sandpåstrøer, sier Mellem.

Trosset legene

Tross hennes brev sa politikerne ja til etablering i sentrum. Hun mener det er uheldig å bygge i et skole- og boligområde hvor det ikke er muligheter for utvidelser og eventuell plass for helikopter å lande.

– Jeg stiller spørsmål om ordførerens dobbeltrolle i denne saken. Når vi kommer på styremøtene er sakene i realiteten avgjort på forhånd. Jeg kan ikke sitte i et styre uten å ha reell mulighet til å påvirke, sier Mellem. På nyåret må kommunestyret velge nytt medlem.

Hun er skuffet over kommunestyrets vedtak i saken.

Hun peker på at kommunelegens klare råd i saken ikke er hørt, og at det hele vitner om en hastesak.

I kommunestyremøtet ble det sagt at nå går toget, og at det var for sent å vente på rådmannens utredning om framtidig samlokalisering av helsetilbud i Oppdal.

Ikke blitt hørt

– Jeg har ikke tidligere hørt noe om at det skal være noen hastesak, og at den skulle dukke opp i bygningsrådet og kommunestyret nå kom svært overraskende, sier Mellem.

Selv om hun har gitt klart uttrykk for hva hun mener om behandlingen i styret, har hun ikke blitt hørt. Derfor sier hun nå fra seg sitt tillitsverv i det kommunale foretaket.

Sigmund Fostad og Høyre fikk ikke gjennomslag for en utsettelse av saken i påvente av at rådmannen kommer med en utredning.

Eli Dahle, Høyre pekte på at ja til ambulansetjenesten nå betyr at det settes bom for samlokalisering.

– Arbeidet med bygging må starte i februar for å bli ferdig neste år, og da kan vi ikke vente, sa ordføreren.

– Jeg prøver å høre på fagfolk, og når ambulansetjenesten sier at det er best med en slik lokalisering, så går jeg for det, sa Høyres Ingvill Dalseg.

Hun peker på viktigheten av kort responstid, og at sentral plassering av ambulansene i sentrum er en fordel.

– Dette er som musikk i mine ører, sa Arnt Gulaker.

Flere ønsket en vurdering av ambulansetjenesten ved helsesenteret, men mange pekte på dårlig atkomst med fartsdumper og lenger avstand til sentrale veier.

GÅR UT: Ingrid Mellem føler seg overkjørt og trekker seg fra sitt verv. Hun er skuffet over politikerne i Oppdal.