Ap og KrF gikk sammen om noen endringer på rådmannens innstilling, som ble vedtatt i formannskapet.

Da kommunestyret onsdag behandlet budsjettet, kom det innspill fra Høyre og Venstre med noen påplusninger. Men etter lang debatt og gruppemøte endte det hele opp med ingen endringer fra formannskapet, bortsett fra to verbale forslag fra Høyres Ingvill Dalseg.

Her ønsker politikerne aktive barn og unge, hvor det tas initiativ til et samarbeid med det lokale næringsliv for å se på mulighet for å redusere prisen på heiskort for vinteren 2014 for barn og unge i skolealder. Dette vil først bli aktuelt for neste vintersesong.

Samtidig skal det utredes en kompetanseheving innen helsefag for å stå bedre rustet til å møte komplekse utfordringsforløp lokalt i tråd med samhandlingsreformen.

Forslag fra Venstre om 100.000 ekstra til Enern fikk bare to stemmer.

Forslag fra Høyre om å øke tilskuddet til private barnehager slik at alle behandles likt, ble avvist av flertallet. Også 101.000 kroner til frukt og grønt ble avvist.

Samtidig vedtok kommunestyret å låne 11,7 millioner kroner slik at ambulansetjenesten i Oppdal får garasje i sentrum.