Utslippene av klimagasser økte i Oppdal og Rennebu

foto