- En utfordring å sende de aller minste tilbake til skolene og barnehagene