Det er vinterferie, og en tendens er i ferd med å utkrystallisere seg. Og det er en tendens som verken Oppdal Booking eller Oppdal Destinasjon prøver å legge lokk på. For Oppdal Booking sitt vedkommende overstiger gjestetallet de mest optimistiske forhåpninger. Markedssjef Klas van Ommeren i Oppdal Booking har tall som viser meget godt belegg både ved Quality Hotel Oppdal, Oppdal Gjestetun og Vangslia Fjelltun.

- Årets januar er den beste januarmåned i hotellets historie. Omsetningen ble 20 prosent over budsjett, og det er en oppsiktsvekkende økning i et så vanskelig marked som reiseliv. De nærmeste månedene ser også lyse ut for hotellet. Belegget er meget godt helt fram til mai. Ved Oppdal Gjestetun er økningen fra i fjor på nærmere 20 prosent og Vangslia Fjelltun har en økning på ca. 15 prosent fra i fjor. Uten at jeg har tall fra andre vintersportsdestinasjoner å vise til, så tror jeg at våre tall er gode sammenlignet med de fleste andre, sier Klas van Ommeren.

Også hos Oppdal Destinasjon er det optimisme. Norlandia Nor Alpin Hotell har femti gjester nå midt i uka, noe salgsjef Liv Grøseth synes er meget bra. Riktignok er det vinterferie, men likevel er det bra å ha femti gjester natt til tirsdag. Hotellet får langt flere gjester mot helga. Hennes kollega, bookingsjef Siri Skjøtskift, er minst like optimistisk på vegen av sine overnattingssteder Landsbytorget og Oppdalstunet. Ved Landsbytorget er bare noen få større leiligheter ledig denne uka. - Det ser bra ut for resten av vintersesongen. Etter påske har flere større grupper allerede bestilt plass, noe som er til god hjelp i en ellers så vanskelig mellomsesong, sier Siri Skjøtskift.

Årets tall gir håp for framtida, og Klas van Ommeren kan da også fortelle at Oppdal Booking har konkrete planer om å oppgradere sine anlegg med flere millioner kroner i tida som kommer. Først står hotellet for tur. Senere skal det brukes større beløp både ved Oppdal Gjestetun og Vangslia Fjelltun. Til sammen skal Oppdal Booking bruke et sted mellom fem og seks millioner kroner på disse tre anleggene. - Vi ønsker å gi våre gjester kvalitet. Investeringene skal gjøre oss til et enda klarere førstevalg lokalt, og samtidig være et løft for hele Oppdal som turiststed, sier Klas van Ommeren.

Både i Oppdal Booking og Oppdal Destinasjon tror de sesongens gode tall er starten på opptur for Oppdal. I begge selskaper har i lang tid gjort mye godt arbeid, og det er dette arbeidet som nå begynner å bære frukter. Oppdal skal ikke vinne på kvantitet, men på kvalitet, er en uttalt ledertråd i begge selskaper. Begge selskaper vil så gjerne presisere at de samarbeider godt til beste for hele Oppdal. Den strid og uenighet som enkelte har vært så flink til å målbære på vegne av de to, eksisterer ikke i virkeligheten.