Grunnet smittefare knyttet til hjortedyrsykdommen CWD blir det i mange fylker nå forbudt å legge ut fôr og saltsteiner, som har vært effektive tiltak for å holde hjortevilt vekk fra veiene.

Risikoen for viltpåkjørsel vil derfor være høyere denne sesongen enn tidligere.

- Svært bekymringsfullt, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Chronic Wasting Disease (CWD), i Norge også kalt skrantesyke, skaper utfordringer for trafikksikkerheten. Nå som flere av de viktigste forebyggende tiltakene fjernes grunnet smittefare, ligger det an til en økning i antallet viltpåkjørsler denne vinteren.

Skiltene varsler reell fare

Johansen råder alle bilister til å følge ekstra nøye med på skiltene, som settes opp der hjortevilt vanligvis passerer.

- Det legges ned mye arbeid for å hindre og redusere påkjørsler av vilt på norske veier. Forsterket skilting i de verste periodene er ett av dem. Rydding av kratt og skog langs veibanen er et annet, og det er satt opp milevis med viltgjerder til enorme kostnader, forteller Johansen og legger til:

- Det største problemet er ikke dyrene, men at folk ikke tar skiltene på alvor.

Flere års arbeid reverseres

Utlegging av fôr og saltsteiner har vært blant de beste tiltakene for å redusere antall påkjørsler. Men nå er det altså slutt.

- Det er selvsagt forståelig at det er nødvendig å hindre spredning av CWD, men det er også frustrerende å se at mange års hardt arbeid må reverseres, forteller prosjektleder Knut Erik Jetlund i Vilt og Trafikk.

Hastigheten er avgjørende

Det er gjerne på høsten eller vinteren at det skjer flest ulykker. Ved tungt snøfall forsterkes faren ytterligere, og spesielt i skumringen kan det være vanskelig å oppdage dyr langs veien. Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk tror folk godt kan bli flinkere til å senke farten.

- De gangene det går galt, handler det som regel om fart. Jeg aner ikke hvor ofte jeg ser bilister eller motorsyklister som ikke tar hensyn til skilting om fare for dyr på veien. De er et varsel om å sette ned farten og skjerpe aktsomheten. Treffer du et stort dyr, kan det få tragisk utfall, sier Johansen.

Følg aldri skadet vilt

Er du så uheldig å komme ut for en slik hendelse, har prosjektleder Knut Erik Jetlund klare råd:

- Du plikter å varsle om påkjørselen og ringe politiet på 02800. Politiet varsler deretter den lokale viltnemda, som iverksetter de tiltakene situasjonen krever. Hvis det er personskade skal du også ringe 113. Merk stedet der påkjørselen skjedde. Dette er særdeles viktig dersom dyret stikker til skogs, slik at viltnemda straks kan begynne søket.

Jetlund understreker også at bilfører eller passasjerer ikke under noen omstendighet skal følge etter skadet vilt.

- Dyret kan angripe, og dine spor ødelegger for søkemannskapet. En skal heller aldri avlive større skadde dyr. Det tar viltnemda eller politiet seg av.