– Det er alvorlig at noen med overlegg – og gjentatte ganger – forstyrrer viltlevende dyr på denne måten. Derfor har vi valgt å anmelde forholdet til politiet som brudd på forbudet i naturmangfoldsloven mot unødig jaging av dyr, sier fagdirektør Kjartan Knutsen i SNO, som er Miljødirektoratets feltpersonell.

Ved de fleste innfartsårer til kjerneområdet for moskus er det satt opp skilt med informasjon på flere språk, med henstilling om at folk holder en avstand på minst 200 meter. Det er gjort både for å unngå at dyrene skal bli forstyrret, men også for turistenes sikkerhet.

– Likevel ser vi årlig en rekke tilfeller av at folk forstyrrer moskus, og nesten årlig oppstår det en eller flere nestenulykker. Når 400 kilo moskus setter fart og forsvarer seg mot en inntrenger, kan det gå hett for seg, sier Knutsen.

Moskusbestanden på Dovrefjell teller i dag i overkant av 250 dyr.