I høst har Norsk institutt for naturforskning (NINA) tatt DNA-prøver av fjellrevhvalpene på Hardangervidda. De er ikke ekte, skriver Aftenposten.Fjellreven er på listen over truede arter i Norge, med trolig bare mellom 50 og 100 individer igjen i Norge. DNA-prøvene tyder på at den renrasede fjellreven er utryddet i Sør-Norge, og trolig bare finnes Nord-Norge.I forbindelse med etableringen av en avlsstasjon på Seterfjellet i Oppdal, ble det fanget inn rev både i Nord-Norge og på hardangervidda.To rever ble hentet på Finse, men ble ikke brukt, nettopp på grunn av at det ble fastslått at disse var hybrider, bekrefter forsker Arild Landa ved Norsk institutt for naturforskning overfor Opdalingen.Revene som er benyttet er alle fanget fra Lierne og nordover.Sør i Skandinavia er det nå grunn til å tro at det bare er på svensk side av grensen det finnes renraset fjellrev. Her skal det være familiegrupper.