OPPDAL: Tirsdag ettermiddag mottok Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Aune barneskole de nye planene for utbyggingen av skolen.

Det er lagt fram tre ulike alternativer til utbyggingen. Alterantiv 1 har en byggeperiode på 925 dager, alternativ 2 790 dager og alternativ 3 gir en byggeperiode på 400 dager. De midlertidige driftskostnadene blir 9,2 millioner for alternativ 3. Det er 5,2 millioner kroner mer enn alternativ 1.

– Tusen dager for mye

– Det er helt klart at vi i FAU går for alternativ tre, med en utbygging på ett år. Det er jo helt gale-matias å sette i gang en utbygging med en anleggsperiode på tusen dager, mener Anne Grete Hoelsether, leder i FAU ved Aune barneskole.

Helseskadelig

Det er særlig elevene FAU tar hensyn til, med en slik vurdering. Med utbygging på skolen, vil elevene bli utsatt for store støvmengder og mye støy over lengre tid. Dette kan være helseskadelig.

Vil si sitt

FAU innkalte til møte med pressen tirsdag kveld, for å komme med sine synspunkt i saken.

– Det er tre ting vi mener er viktige. At byggestarten blir i 2008, at utbyggingen skjer på ett år, og at kommunen bevilger penger til utbyggingen, sier Hoelsether.

Varsler lobbyvirksomhet

Dersom kommunen velger en utbygging som tar ett år, vil hele prosjektet koste omtrent 115 millioner kroner. Onsdag 7. november skal saken opp i kommunestyret. Fram til da varsler Hoelsether intens lobbyvirksomhet med politikerne i Oppdal.

– Vi skal i møte med Røtvei og Arbeiderpartiet onsdag, sier en kampklar Hoelsether.

Les mer i Opdalingen torsdag.