Mandag kunne Rennebu kommune tilby innbyggerne det første elektroniske søknadsskjemaet. Først ut på nett er søknad om barnehageplass. FREDRIK KOSBERGLØKK

RENNEBU: Alle som skal søke barnehageplass i Rennebu, kan nå gå inn på kommunens hjemmeside og sende elektronisk søknad. Fristen for å søke plass til hovedopptaket er 1. mars 2007.

Pedagogisk rådgiver for barnehagene i Rennebu, Ester Huus sier at det elektroniske skjemaet betyr at det blir enklere for foreldrene å søke barnehageplass. Etter hvert som søknadsskjema på nett blir integrert i den elektroniske saksbehandlingen, vil det nye tilbudet også bety enklere og mer effektiv saksbehandling. Inntil videre må selve saksbehandlingen foregå på manuelt vis.

– Det er viktig å understreke at selv om søknadsskjemaene nå finnes på Internet, er det fortsatt fullt mulig å benytte de gamle papirskjemaene. Også det skjemaet kan skrives ut fra kommunens nettsider, sier Ester Huus som allerede har mottatt de første elektroniske søknadene.