Skulpturen Kjell Erik Killi Olsen har donert kulturhuset, er en fire ganger åtte meter høy fjellrev.

OPPDAL: Håper ikke dette blir den siste fjellreven, sier Killi Olsen, som er opptatt av miljøproblematikk og menneskenes evne til å ta vare på naturen.

Han har laget en av beina til reven kortere enn den skal være, for å illustrere revens og naturens sårbarhet.

– Fjellreven symboliserer essensen av det vi gjør med den globale verden, sier kunstneren. (rgk)

Les mer i Opdalingen tirsdag.