Mye kunne nok lett ha gått verre da en Skoda Octavia personbil på veg sørover E6 kom over i feil kjørefelt like sør for avkjørselen til Bjørklia. Personbilen kolliderte med et tidligere militærkjøretøy, en Volvo jeep av eldre modell, før den raste utfor en fem-seks meter høy skrent og ble liggende på taket i krattskogen.I et forsøk på å unngå sammenstøtet, kjørte også føreren av Volvoen av vegen.De fire personene i personbilen ble kjørt til Oppdal legesenter for en sjekk, men alle fire ble utskrevet umiddelbart med bare mindre skader. Føreren av Volvo-jeepen kom uskadd fra smellen.Personbilen som fikk revet av høyre forhjul i sammenstøtet, ble trolig totalvrak.