Paul Paulsen, Ivar Fjellstad, Rune Afret, Sveinung Kosberg, Torleif Bøe og Hans Christian Borchsenius som alle er lokale næringsdrivende i Rennebu skriver i et brev til Rennebumartnan at mange synes at Rennebumartnan ikke er flink til å fornye seg og at det er lite som interesserer mannfolka under arrangementet.

- Jeg tar ikke på meg bokserhansker og går i noe forsvarsposisjon, kommenterer Kenneth Teigen, daglig leder i Rennebumartan til Opdalingen.

- Vi setter pris på at folk har meninger om arrangementet, selv om vi ikke er enig i alt som skrives. Blant annet er det slik at 42 av de i alt 150 utstillerne var nye av året. I brevet til styret står det at "Rennebumartnan i år ligner på Martnan i fjor og året før der. Det er de samme ut stillerne og bodene som man kjenner igjen år etter år. Og nesten viktigere: Hva er det som fenger  gutter og mannfolk?"

Kenneth Teigen tenker at det kanskje kan være litt lite for mannfolka inne på martnasområde selv om man også der gjør en ekstra innsats for å tilby noe nytt.

- Vi synes det er greit å få tilbakemeldinger, det er med og skjerper oss og gjør oss bedre, mener Teigen. Han forteller at brevet fra initiativtakerne "Øst for E6" vil bli tatt opp på første styremøte i Rennebumartnan.

Her er brevet som de seks lokale næringsdrivende har sendt til styret for Rennebumartnan:

Tanker om videre utvikling av Rennebumartnan og forslag om samarbeid under Martnan

Det har nå gått noen dager etter årets største dugnad på Berkåk. Vi på østsiden som på kort tid dro i gang forskjellige aktiviteter, smiler, puster lettet ut oghar allerede ideer om hvordan ting kan gjøres bedre til neste år.

Vi på østsiden er uformelt organisert, alt bygget på godt naboskap, gode ideer og praktisk arbeid. Vi tør si at ut fra så kort og enkel planlegging, var resultatet meget godt og vellykket. Særlig ut fra alle klapp på skuldrene, smil og gode ord fra publikum, er vi motivert til å satse til neste år også.

lnnledningsvis vil vi presisere tydelig at vi ikke har til hensikt til å konkurrere med den øvrige Rennebumartnan, vi er ikke et alternativ eller noe nytt. Vi på østsiden er alle medlemmer av Rennebu Næringsforening og ønsker å være en del av det som skjer på Berkåk under Rennebum  art nan.

M artnan på Berkåk står for kvalitet i alle ledd og martnan har rykte på seg for godt håndverk, fin kunst og god mat. l miljøet på Berkåk får man med seg at besøkstallet på Martnan over tid går ned. Det er igjen er med på å påvirke økonomien i negativ retning. Videre uttrykker mange besøkende: «Rennebumartnan i år ligner på Martnan i fjor og året før der». Det er de samme ut stillerne og bodene som man kjenner igjen år etter år. Og nesten viktigere: Hva er det som fenger  gutter og mannfolk?

Noe som fenger for mannfolk

Det er ikke til å komm e bort fra at alt som durer, bråker og er i bevegelse er som en magnet på gutter i alle aldre. Traktorpulling er rett og slett en innertier med tanke på fenge oppmerksomhet  fra det maskuline kjønn. Iver og glede i miljøet gjør at dette er enkelt å organisere. Det kom raskt andre ideer innen temaene skogbruk, maskiner, utmark, biler mm. l år var følgende på plass på industriområdet:

• Traktorpulling

• Kaffe kokt på svartkjel over bål + pølsegrilling

• Skogsflis/bioenergi (Orkla Trebrensel)

• Biokjeler fra Hargassner (Biomentek)

• Kniver (Olav Løkslett)

• Smeder i aktivitet - inne og ute

• Tjærebrenn ing

• Jernblestring

• Brentpanel som overflatebehandling (Sveinung Kosberg)

• Gamm el stasjonær maskin med vedkløyving

• Gammel stasjonær maskin med kvistkapper

• Bilslipp fra kran

• Skyting med pil og bue på ballonger

• Utstilling av veteranbiler og am-cars

• Salg av verktøy

• Hest til riding og kjøring

• Demonstrasjon på Rennebubjelken

• Maskinutleie

Både fredag kveld og lørdag kveld spilte trubadur Frode Haarstad i flishallen. Der var det dekket langbord og pyntet i «countrystil». Bryggeriet på Innset «Rodebakk» hadde fått innvilget skjenkebevilling og solgte sine ølspesialit et er. «Smak og behag» solgte sine egenproduserte lammepølser og annet kortreist god mat.

Anslagsvis var det 1.500 personer som kom innom industriområdet øst for E6 . En brukbar mengde publikum når det tilnærmet var uten markedesføring - rykter og sosiale medier fungerte!

ldeer videre

l. Alle vi var i kontakt med ga uttrykk for at dette vi fikk til på industriområdet  under årets Martna må fortsette. Det kan f.eks. utvides med salg og aktiviteter innen jakt, fiske og fr iluftsliv. Grusbanen kan bruks til utstillere for dette. Videre er det en ide å arrangere leker/tevlinger som «farmenleker» og BU-stevner (melkespannkasting, beinkrok, øksekasing, ferdigheter i håndverk, hinderløype, bæring av ektefelle m.m.)

2. Det er også et forslag å flytte tidspunktet for Rennebumartnan. Det er mange stevner, «dagen> og markeder i løpet av sommeren rundt i Norge. Kanskje er det et knep å være tidlig ute for å sikre seg publikum? En mulighet er å flytte arrangementet til en helg tidlig i  juni, før sommerferien.

Samarbeid

Vi er altså tydelige på at vi ønsker å være en del av Rennebumartnan, felles markedsføring, felles parkering mm.  Berkåk  og  Rennebu er ikke større  -  det må  for  all del ikke bli  noe konfli kt. Det skal være en Martna i fremtiden. Men Rennebumartnan må utvikle seg, følge med i  tiden  og være innovativ.

Vi ønsker tilbakemelding fra styret for Rennebumartnan om hvilken holdning dere har til aktivitetene som ble satt i gang på industriområdet i år. Videre ønsker vi også tilbakemelding på hvordan vi kan få til et samarbeid til neste år og årene fr emover . Vi stiller gjerne opp på et møte med styret for Rennebumartnan for  å drøfte dette i fellesskap.