Årets næringskonferanse prediker at "Framtida er nå" og det er kanskje derfor de bruker ord som kan virke fremmed for mange; uttrykket "digital disrupsjon" er en sånn sammensetning av ord, som egentlig betyr digital innblanding og forstyrrelse så kraftig at det kan sette alle gamle produksjonsmåter og tenkemåter til side hva næringsdrift gjelder.

De 50 største bedriftene i Oppdal og Rennebu er blitt invitert med på en undersøkelse der man tester ut bedriftens digitale modenhet. Hva som ble resultatet får vi vite under næringskonferansen; er Oppdal og Rennebu digitalt modne eller ligger vi helt bakpå?

Jan Bredeveien i Nasjonalparken Næringshage mener at folk flest har et relativt høyt nivå av digital modenhet, vi henger stort sett med på både smarttelefoner, app-er og PC-er, men det blir litt verre når næringsdrivende skal ta det digitale med seg inn på jobb.

- Det sies at vi i Norge begynner å henge etter den digitale utviklingen, men det tror jeg ikke er tilfelle, mener Bredeveien.

- Men vi bør bli mye flinkere å se de mulighetene som den digitale framtida kan by på. Næringsdrivende må ikke være så skeptiske til å ta inn over seg den nye digitale hverdagen.

Anne Grete Hoelsether og Jan Bredeveien sitter i programkomiteen for Næringskonferansen og begge er opptatt av at næringsdrivende må tenke mer digitalt.

- Jeg er overbevist om at mange som driver næring i Oppdal og Rennebu ikke er klar over hvor digital framtida faktisk kommer til å bli og at vi alle kommer til å bli påvirket enten vi vil eller ikke, uttaler Hoelsether til Opdalingen.

- En del arbeidsplasser kommer til å forsvinne og mange nye kommer til å komme til. Mange tenker på roboter som maskiner som gjør fysiske ting, men roboter kan også settes inn i prosesser, analyser og mer teoretisk arbeid. I mediebransjen kan det for eksempel være at roboter skriver eller finner fram til tekster med spesiell interesse for leseren.

Under næringskonferansen i november vil det bli avholdt to seminarer med spesielt fokus på den digitale framtida. Eirik Andersen i Digital Norge skal snakke om hvordan framtidas digitalisering vil påvirke lokale håndverks- og handelsbedrifter.

I løpet av sitt seminar vil Andersen også snakke om spørreundersøkelsen som er godt i Oppdal og Rennebu i forkant av næringskonferansen.

Direktør for samferdsel i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Erlend Solem, vil så ta for seg morgendagens transportsystemer og transportmåter med fokus på begrep som delingsøkonomi, urbanisering og robotisering. Hva skjer framover og hvordan vil det påvirke oss som bor i Oppdal og Rennebu?

Om vi får svar på alle spørsmålene er vel å være i overkant optimist, men en viss retningsorientering er det vel håp om å få.