Bygde opp skredtatt hytte uten å søke – aktørene skylder på hverandre