Jobber med å svare ut 40 innsigelser: – Vi har laget et arealregnskap