Utvider fellingstillatelsen på ulv i område med mye sau på beite