Sperrer av store areal med byggegjerder – lover å krympe

foto