OPPDAL: Ingeniør Anders Evjen har reist rundt i distriktet vårt siden 2003 for trygt å destruere gammel dynamitt som politiet har registrert og samlet inn. Evjen jobber for Direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap og er den eneste i vårt område som er klarert til å detonere såkalt eierløse sprengstoff.

Blir farligere

– Dynamitten som ligger lagret rundt omkring bør snarest registreres og sprenges. Gammelt sprengstoff endrer egenskaper, og blir farligere.

Den siste uken har Evjen vært på Berkåk, Støren, og Oppdal og med politiet som oppdragsgiver, blitt kvitt mange kilo med forskjellige gammelt farlig materiale som er samlet inn fra gårder og bolighus.

20 adresser

Torsdag var han med Finn Skårsmoen i grustaket ved Kolo veidekke, og detonerte de siste 17 kiloene dynamitt som er samlet inn.

I løpet av august og september har politiet hentet inn gammelt sprengstoff fra omtrent 20 forskjellige adresser i Oppdal.