OPPDAL: Når Aps nederlag nå synes sikret, skulle Sæteren ønske at posisjonspartiet kunne komme opposisjonen i møte i skolesaken.

– Vedtaket hadde stått sterkere om det var enstemmig, men ikke alle parti er like villige til å svelge kameler.

– Bedre klima

– Om Ap la vekk sitt nedleggingsforslag, ville dere ikke da anklage dem for å gå på akkord med seg selv?

– Nei, jeg mener ikke de ville gjort det. De som sitter med makten må se rundt seg. Det ville blitt et bedre klima i kommunestyret også.

– Hvordan tror du klimaet blir i morgendagens møte?

– Jeg synes vel at jeg hører Ap på talerstolen; at de forteller hvor uansvarlige vi andre er. Det kan nok bli høy temperatur, men jeg tror den kommer fra Ap.

– Vil opptre ryddig

Ap-leder Petter Bye sitter ikke selv i kommunestyret, men vil mest sannsynlig overvære debatten, eller deler av den, som tilhører. Om kommunestyregruppa sier han:

– Vi vil prøve å opptre så ryddig som vi kan, men vi har også en rett til å stå for det vi gjør politisk.

Trangt om plassen

Også rent fysisk kan det bli høy temperatur i kommunestyresalen: Det er ventet at det vil komme svært mange tilhørere i salen der det er lite rom for slike.