OPPDAL: I formiddag gikk forhandlingene i årets jordbruksoppgjør til et historisk brudd. Landbruksminister Lars Peder Brekk mener bøndene fikk et historisk godt tilbud. Det er ikke bøndene Kjell Jostein Loe, Øystein Riise og Erik Ola Loe i Drivdalen enige i.

– Da vi fikk beskjed i ettermiddag om at det var brudd i forhandlingene, var det på tide å reagere. Det er snakk om flere aksjoner på grasrota. Det er ingen tvil om at det er mange frustrerte bønder rundt i Norge, sier Øystein Riise.

Like ved E6 har de satt opp en tilhenger med høyballer, med den klare beskjeden: «Brekk Judas». Over høyballene henger landbruksministeren på korset. Bilene tuter når de kjører forbi den godt synlige protesten.

Ville aldri satsa

Øystein Riise driver med potet og kyr, mens kollega og nabo Kjell Jostein Loe har sau og ammeku. Eieren av fjøset der karene bruker å møtes over en kaffekopp, Erik Ola Loe, jobber med melk og kjøtt. Storfjøset på Loesgjerdet, som ble reist i 2008, har en grunnflate på om lag 2000 kvadratmeter og plass til 80 melkekyr og 80 ungdyr.

– Hadde jeg skjønt hvordan utviklinga gikk, ville jeg aldri ha satsa og bygd dette fjøset. Nå er jeg slave for banken og storsamfunnet, sier han med et smil.

Men det er ingen tvil om at de tre gårdbrukerne er forbanna. Selv om landbruksminister Brekk understreker at lønnsnivået har gått opp i landbruket de siste seks årene, så har prisene steget langt mer.

– Vi har sprunget fortere og fortere i mange år. Nå klarer vi ikke å springe stort lenger, sier Riise.

– Det at vi er sinte, og reagerer som vi gjør, henger også sammen med at det ikke er lenge siden Brekk var i Oppdal. Da lovte han oss et skikkelig løft, sier Erik Ola Loe.

Og legger til:

– Vi føler at han har løyet oss rett opp i fjeset.

Positiv landbruksmelding

Landbruksministeren gjestet Oppdal i midten av februar, og presenterte i den forbindelse landbruks- og matmeldingen fra Stortinget. En melding med et innhold som de tre bøndene i Drivdalen mener er positiv for landbruket.

– Men samtidig er den veldig lite konkret. Vi er skuffet over at meldingen ikke gir seg utslag i resultater nå når det skal forhandles om pengene, sier bøndene.

– Når Brekk snakker om et historisk løft, så dreier det seg om 35 kroner dagen, sier Øystein Riise.

Avstanden mellom statens tilbud og jordbrukets krav i årets oppgjør er på 1,6 milliarder kroner, melder siste.no. Statens ramme var på 900 millioner kroner, men ble tolket til reelt å lyde på 625 millioner kroner av jordbruksorganisasjonene som krevde 2,2 milliarder kroner.

Statens tilbud ville gitt en lønnsvekst i snitt til bonden på 13.000, mens bøndenes krav ville gitt en vekst på 50.000. Til sammenligning er lønnsveksten i samfunnet i snitt beregnet til 17.400 kroner.

– Men når man ser på lønna til en gårdbruker, så må man ta med i beregningen at veldig mange har en jobb i tillegg. Det er rett og slett fordi de er nødt til det for å klare seg, sier Erik Ola Loe, og legger til:

– Samtidig har vi jo verdens beste jobb. Hadde vi bare fått betalt for den.

Aksjoner

Nå ventes det flere aksjoner fra gårdbrukere over hele landet. Norges Bondelag har planlagt aksjoner i tre faser i tilfelle brudd. Leder i bondelaget, Nils T. Bjørke, ville lørdag ikke si til NTB hva det konkret går ut på.

– Det vil komme aksjoner i flere fylker over helgen. Det er snakk om ulike aksjonsformer, og det vil foregå en opptrapping. Dette vil merkes over hele landet, sier Bjørke til NTB.