OSLO: – Vi er skuffa over at Arbeiderpartiet går til angrep på den distriktsvennlige pelsdyrnæringa. Dette sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og småbrukarlag (NBS). Søndag vedtok landsmøtet i Ap styrt avvikling av pelsdyrnæringa.

Pelsdyrhold er ei viktig distriktsnæring i flere fylker og en god ressursutnytter med hensyn til slakteavfall. Næringa er underlagt et strengt regelverk, og NBS mener norsk pelsdyrnæring i det store og hele blir drevet godt.

– Det er å rette baker for smed når Ap med grunnlag i enkelte brudd på regelverket vedtar å avvikle hele næringa, seier Furuberg.

– Avvik må slås hardt ned på.

Furuberg peker på at industrielt drivet pelsdyrhald, på samme måte som andre produksjoner, øker risikoen for dårlig dyrevelferd. Tilstanden i næringa er god, og NBS er skuffa over Aps overreaksjon.

NBS går mot styrt avvikling av pelsdyrnæringa, heter det i en pressemelding fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag.