OPPDAL: Hvem som får kjøpe de kommunale aksjene i Oppdal treningssenter kan bli avgjort under styremøte til eierselskapet Oppdal distriktsmedisinske senter fredag første juni.

– Vi har fått inn bud, sier styreleder Ola Røtvei og bekrefter at budene er fra de tre som ble direkte invitert til å komme med slike: Vekst Oppdal, Impulse treningssenter og Rune Skreen.

Førstnevnte har tidligere tilbudt 591.000 kroner for å overta aksjene. Røtvei vil ikke kommentere hverken om budet er det samme nå eller om de andre budene ligger på samme nivå.

Håper på løsning

Kommunestyret vedtok i april at ODS-styret skal jobbe for å få solgt aksjene. Dermed gjentok i de i praksis et vedtak styret selv fattet allerede i mars 2010.

Salgslysten skyldes et ønske om å unngå at kommunen havner i en konkurransesituasjon. Når aksjene ikke er blitt solgt tidligere skyldes det blant annet byggeperioden, som man ønsket å bli ferdig med før et salg.

– Hva tenker du om budene; tror du aksjene nå blir solgt?

– Jeg håper det blir en ordning, sier Røtvei.

Verdiene

Han har tidligere varslet en gjennomføring av et eventuelt salg i løpet av juni. Røtvei skulle også hente inn en ekstra verdivurdering i tillegg til en som allerede forelå fra RH regnskap – for å styrke grunnlaget for styrets avgjørelse.

– Har dere fått inn denne ekstra verdivurderingen?

– Vi har de verdivurderingene vi trenger, sier Røtvei.

Som Opdalingen skrev i forrige uke er økonomien i treningssenteret særdeles skral.

Egenkapitalen er i så stor grad borte at handlingsplikten til styret kan være utløst, og regnskapstallene er røde både for i fjor og så langt i år. Det skal være generalforsamling i treningssenteret i midten av juni. Da vil det bli klart om regnskapsfører anbefaler en oppløsing av selskapet eller ser andre utveier.

Styreleder Arnt Gulaker uttalte at han selv ville vært skeptisk til å kjøpe.