Statens vegvesen og fylkeskommunen bidrar med 2,5 millioner kroner til bygging av ny bru over Orkla ved Hyttefossen på Innset. Det betyr at bygging kan komme i gang ganske snart. Fredrik Kosbergløkk

Det var fredag ordfører Bjørn Rogstad i Rennebu fikk beskjed om at bruprosjektet nå er fullfinansiert. Han poengterer at utbedringen av denne flaskehalsen vil bety mye for næringsutvikling i området som betjenes av Seierdalsvegen. I tillegg til ny bru er det nødvendig med noe justering av terrenget på begge sider av elva.

– Byggesaksbehandlingen er allerede ferdig behandlet, så nå gjenstår det bare å få oppdraget ut på anbud. Så snart anbudet er avgjort, er det klart for byggestart, sier Rogstad.

Koster fem mill

Rennebu kommune har tidligere bevilget 2,5 millioner kroner til fjerning av en flaskehals som er til hinder for tungtrafikk på Fylkesveg 508. I tillegg til kommunens bidrag kommer det en million kroner i flaksehalsmidler fra Statens vegvesen, mens Sør Trøndelag fylkeskommune har bevilget 1,4 millioner kroner i inneværende år og 100.000 kroner i 2008. Det betyr at prosjektet er fullfinansiert med fem millioner kroner.

Kommunen sponser

Ordføreren medgir at det er ganske uvanlig at kommunen engasjerer seg så sterkt at den går inn med halvparten av beløpet for å få ei ny bru på en fylkesveg.

– Det er jo spesielt behov på Haagenstad Brug som har gjort at kommunen går inn på denne måten. Den gamle brua tåler ikke tungtrafikk, og kommunen mener at det er god næøringspolitikk å bidra slik at vi kan beholde sagbruket i stedet for at det «stikker av» på grunn av for dårlig vei, sier Rogstad.

Han legger til at han syns det er artigf at man har fått til dette samarbeidet med vegvesenet og fylkeskommunen.