Kari og Gert Gisle-Jensen har sørget for jernbane på Stamnan, og det er ikke et hvilket som helst anlegg. FREDRIK KOSBERGLØKK

STAMNAN: I sokkelen på det tidligere bankbygget rett overfor «Samlaget» har danskfødte Gisle-Jensen og kona Kari satt opp et gedigent modelljernbaneanlegg. På 75 kvadratmeter grunnflage går det 125 meter jernbanespor i skala 1:87.

Få som er så stor

I følge byggeren selv finnes det ikke mange modeller i denne skalaen av smalsporede jernbaner som kan måle seg med denne modellen i hele Europa. Derfor har han vært invitert til store messer i både Tyskland Danmark og Norge for å vise fram det unike anlegget.

Rundt månedsskiftet juli-august åpner de dørene for publikum som skal få komme inn og se på vidunderet, samtidig som de kan få eiernes entusiastiske beretning om hobbyen og de gleder og muligheter som følger den.

– I desember 2003 viste vi denne modellen på to messer i Tyskland. I 2004 var vi invitert til å vise det på jernbanemuseet i Danmark. Det er først og fremst fordi vi har fått så god respons ute at vi nå ønsker å gjøre det tilgjengelig for publikum, sier han.

For at ingen av de mange togene skal kollidere når det er i drift, er siste vogna i hvert togsett utstyrt med en liten magnet. Banenettet er delt opp i seksjoner med sensorer. Hver gang et tog passerer en slik sensor, sender den beskjed bakover slik at tog som kommer etter får lov til å kjøre fram ett signal. Det er åpenbart at det ligger mer bak bare det som er synlig i en slik bane.