Nå har mengden trevirke levert til Oppdal Miljøstasjon økt så mye at det ikke lenger holder med en kverning i året.

Det kan driftsoperatør Stig Volden fortelle til Opdalingen.

–For første gang har vi å år gått over til kverning to ganger i året, sier Volden.

Han forteller at det ikke er forsvarlig å holde miljøstasjonen åpen når kverning og borttransport foregår.

–Det er mye som foregår med maskiner i tillegg til at det blir mye støv når vi arbeider med dette, så av hensyn til sikkerheten må vi stenge, forklarer han.

–Samtidig kan vi vanskelig stenge miljøstasjonen mer enn en dag sammenhengende, så av den grunn har vi gått over til kverning både i april og nå i oktober.

Volden forteller at de laster opp rundt 45 trailerlass i året, hvert lass med rundt 90 - 100 tonn kvernet trevirke, som transporteres til Skogn papirtrafikk for energigjenvinning.

–Samtidig tar vi også ut alt metallet fra trevirket via en magnet i kverna.

–Vi tar nok ut minst to tonn med spiker og beslag, som går til materialgjenvinning, forteller Volden.

Volden forteller at mengden trevirke varierer en del fra år til år.

–Enkelte år får vi for eksempel inn materialer fra rivningsbygg som bidrar til økte mengder.

Han forteller at impregnert trevirke på rundt 90 tonn årlig holdes adskilt fra det øvrige trevirket, og blir behandlet særskilt.

–Denne gratisløsningen med levering av hageavfall og trevirke hit er jo også et mye bedre alternativ enn brenning, som tidligere foregikk i stor grad rundt i bygda.

–Og det var ikke bra, verken for miljø, brannfare eller for våre allergikere, avslutter Volden.