Rennebu kommune inviterer torsdag i neste uke til en samling der fornybare ressurser står i fokus.

- Det som i første rekke kjennetegner Rennebu, er landbruk, skogbruk, bygg og anlegg, samt at vi er en kraftkommune. Skog er en viktig brikke i landbruket og vi har en årlig tilvekst på ca. 55 000m3. Denne ressursen ønsker vi å utnytte på en annen måte enn det vi gjør i dag, sier ordfører Ola Øie.

- Vi vil fornye kommunen vår, samtidig som vi ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn. Med treet som ressurs kan vi ved å foredle hele ressursen i egen kommune, i tråd med Arena Skog og Skog 22 sine ambisjoner, skape fem hundre nye arbeidsplasser i Rennebu, sier ordføreren.

I følge en optimistisk Ola Øie, stopper det ikke der. Klarer man å realisere planene om å foredle ressursene i egen kommune, får dette ringvirkninger langt ut over de fem hundre "direkte" arbeidsplassene.

- Med tilsvarende arbeidsplasser i blant annet service og offentlig sektor, kan dette bety to tusen nye innbyggere i Rennebu eller regionen. Rennebu sitter på et næringsareal som sammen med etablerte bedrifter kan bli en klynge innenfor det grønne skiftet, med utgangspunkt i denne ressursen, sier han.

Øie vil selv stå for innledningen på fornybarsamlingsdagen. Her vil han utfordre deltakerne med spørsmål som;

- Hvilke kvaliteter har Rennebu og hvordan kan vi utnytte råstoffene på en bærekraftig måte?

- Hvordan kan skogeierne, eksisterende foredlingsbedrifter, kommunen sammen med Arena skog, fylkeskommunen og virkemiddelapparatet for øvrig gjøre?

- Hvordan kan alle disse aktørene sammen tilrettelegge en kraftfull og langsiktig satsing for å nå felles ambisjoner?

I tillegg til innledning fra ordføreren og en orientering fra Arena Skog, vil det denne dagen bli bedriftsbesøk og befaring på kommunens næringsareal i Berkåk sentrum, før leder for kollektivtrafikk og regional næringsutvikling i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Stig Klomsten, oppsummerer dagen.