Laila kjøpte hus i Oppdal og startet klinikk i kjelleren