- Nå er det veldig viktig at grunneiere og næringsliv kommer på banen

foto