Derfor må de stenge E6-brua i flere timer igjen

foto