Ola førstemann ut i ei mil med nypreppede skispor!

foto