Kommunedirektøren: – Tar legenes bekymring på alvor

foto