ORKLA/DRIVA: I mange elver var årets sesong preget av at en forholdsvis stor del av fangstene var stor fisk. Statistikken til Orkla fellesforvaltning, orklaguide.com, forteller at det i sommer ble tatt vel 17,5 tonn laks.

I Driva ble det tatt 2 580 kg laks og 1061 kg sjøørret. I Orkla utgjør sistnevnte fiskeslag en langt mindre andel, og på børsen er det registrert 146 sjøørretter med en samlet vekt på 201,7 kg.

Mye storlaks

På den helt lokale fiskebørsen til Opdal Jæger og Fiskarlag, er det registrert 57 laks på til sammen 331 kg og 24 sjøørretter på til sammen 68,2 kg. Alle disse er altså tatt i Driva.

I Orkla ble det tatt til sammen 3 483 laks, fordelt på 1 047 over sju kg, 1 213 var mellomlaks med en vekt fra tre til sju kg, og 1 221 var smålaks under tre kg.

Rugg på 23 kg

Med så mye storlaks, er det naturlig at det vanket en og annen ekstra stor rugg i begge elvene. Den største fisken som er tatt i Driva i år, var på 19,1 kg. Den ble tatt av Birger Magnusson på Hjelle den 4. august.

Største laksen i Orkla i år endte sine dager på kroken til finske Heiki Kemppainen. Det skjedde den 5. august på Ramsem i Rennebu. Ruggen veide 23 kg og slo Orklas nummer to med 0,9 kg.

Uoffisielle tall

Det må understrekes at for begge elvenes vedkommende er det den uofisielle laksebørsen som refereres, og ikke de offisielle tallene som vil komme fra den statlige fiskeforvaltningen noe senere på høsten. Normalt vil den offisielle statistikken vise noe høyere tall enn de private laksebørsene gjør.

STØRST I ORKLA: Heikki Kempainen fra Finland tok Orklas største laks i år i Ramseshølen i Rennebu.