OPPDAL: Agronova har i morgen fredag et møte med representanter fra Oppdal kommune ved Oppdal miljøstasjon i dag. Firmaet leverer løsninger for behandling av kloakkslam.

– Ideen er å bringe slammet tilbake som biomasse til jordprodukter som kan brukes lokalt, sier Kjell Aanerød i Agronova AS i en pressemelding.

Jordproduktene kan benyttes til blant annet torvtak og veiskråninger.