OPPDAL: Det nye styret i Oppdal everk vedtok enstemmig mandag å undertegne forvaltningsavtalen med Oppdal kommune.

I forhold til den tidligere framlagte avtalen, gjorde styret én endring. Dette innebærer at inntektene skal overføres fortløpende med virkning fra nyttår i år, ikke fra nyttår i fjor slik det tidligere sto. Dette betyr også at føringen av særregnskap gjennomføres fra begynnelsen av 2011.

Endringen begrunnes med at Drivakraft-saken har tatt lang tid. Derfor «finner styret at tiden til å gjennomføre kommunestyrets forslag om en endret inntektsdisponering blir for knapp,» forklares det i et brev fra styret til kommunen.

På direkte spørsmål fra styreleder Sigmund Fostad (uavhengig) uttalte Ingrid Mellem (V) at det gamle styret aldri vurderte å endre teksten i avtalen.

Mellem utgjorde sammen med Sivert Vindal (Sp) mindretallet i styret som ble kastet av kommunestyret for noen uker tilbake. Det nye styret består i tillegg av Arne Opdahl (SV) og Aud Elin Grønning (Frp). Eli Dahle (H) og Hallvard Fjeldsetnes (uavhengig) er vararepresentanter. Dahle møtte mandag for Vindal.

Det endrede punktet i avtalen innebærer også at styret gir all makt til kommunestyret, som kan vedta annet om overføringene gjennom for eksempel eierskapsmeldingen.

Fostad håper det nå nærmer seg slutten på Drivakraft-saken.

– Dette har vært en lang historie, men jeg håper den ikke blir stort lenger nå.

Les om hvordan avtalen vekker uro hos everket i tirsdagens Opdalingen.