INDUSTRIOMRÅDET: Etter deres mening er det på høy tid at Oppdal får en tidsmessig brann- og redningsstasjon.

Av mange grunner må brannstasjonen ut av kjelleren på rådhuset. Det er bestemt at Oppdal skal ha stigebil, og en stigebil kommer ikke inn i den lave kjellergarasjen i rådhuset. Snart må også den nåværende brannbilen skiftes ut, og alle nye brannbiler er høyere enn den nåværende og de vil heller ikke få plass i kjellergarasjen på rådhuset.

Videre er det krav om at straks Oppdal får over 8000 innbyggere skal brannstasjonen ha kontinuerlig dagvakt. Regner man med antall hytteoppdalinger, hare Oppdal over 8 000 innbyggere i helgene. I de nåværende lokalene er det ikke muligheter til å bygge hvile- og oppholdsrom for den som skal ha dagvakt.

Ser fram til flytting

– Tiden har for lengst hentet inn Oppdal, og ny brannstasjon måtte bare komme. Vi gleder oss til å flytte hit til Rosenvikbygget, sier brannmann og feier Geir Mellemseter.

Verken han eller vikarierende brannmester Stein Bjørgen vet så mye om kostnadene som kreves for å bygge om Rosenvikbygget til en tidsmessig brannstasjon. Men kommunen eier allerede bygget og dermed kan de ikke forstå annet enn at Oppdal kan få en moderne brannstasjon for en forholdsvis rimelig penge.

– Men det vil nok gå med noen kroner. Hele fasaden skal bygges om, nye porter skal på plass og innvendig skal bygget deles opp i flere rom og avdelinger. Jeg vet det nå forhandles med ambulansen og sivilforsvaret om samlokalisering her i Rosenvikbygget. En slik samlokalisering vil åpne for et helt nytt samarbeid mellom disse tre redningsetatene, samtidig som vi kan utnytte bygget maksimalt, sier Stein Bjørgen.

Brua ingen hindring

Den dag dagens bygg eventuelt blir for trangt, er det tomtemessig ingenting i veien for å utvide bygget.

De ser heller ingen vansker med den smale og uoversiktlige brua over jernbanen.

– Nei, den er ikke til hinder for rask utrykning. Kravet er at vi når fram til helse- og eldresenteret innen ti minutter. Det klarer vi med god margin. Heller ikke utkjørselen fra dagens brannstasjon i rådhuset er problemfri. I området er det blant annet stor ferdsel av skoleelever, sier Stein Bjørgen.

OPPDALS NYE BRANNSTASJON: Her bør det meste være klart for innflytting innen utgangen av året.