Siden 2005 har vannproduksjonen ved Oppdal sentrum vannverk økt fram til 2013. De siste to årene er imidlertid vannproduksjonen blitt redusert med hele 20 prosent, fra over en million kubikkkmeter i 2013 til rundt 828.000 kubikkmeter i 2015.

I følge driftsrapporten skyldes reduksjonen en omfattende leting etter lekkasjer og reparasjon  av disse.

Den store reduksjonen i vannproduksjonen har ført til at strømforbruket ved anlegget er redusert betraktelig, der pumpene ved Larshølen og Ørstadmoen utgjør brorparten av energibehovet ved vannverket. Her er strømforbruket redusert fra 719645 Kwh i 2013 til 596311 Kwh i 2015.

Lekkasjene er i følge rapporten fortsatt store. Det vises til at de fleste lekkasjene finnes på private stikkledninger og anboringene til disse.

I følge driftsrapporten viser de ukentlige vannprøvene i 2015 at alle prøvene ligger godt innenfor kravene i Drikkevannsforskriften.

Oppdal sentrum vannverk ble kåret til Midt-Norges beste drikkevann i 2015, og er kvalifisert til å delta i landsfinalen i 2017.

Vannverket forsyner rundt 4.250 fastboende personer, med tillegg av anslagsvis 1360 personer tilknyttet fritidsboliger samt rundt 1700 personer innen ervervs- og offentlig virksomhet. Totalt rundt 8000 personer.