Det har vært stor aktivitet i eiendomsmarkedet den siste måneden, her er oversikten for vårt nærmiljø:

Omsetning av eiendommer i Oppdal kommune

Vangshaugvegen 49 (Gnr 271, bnr 231) er solgt for kr 990.000 fra Kristoffer Nordgård Formo til Cecilie Bogø og Oddbjørn Grøttan (04.08.2017)

Vardamsvegen 68 (Gnr 188, bnr 47) er solgt for kr 890.000 fra Heidi Kristin Hoseth og Bjarne Kosberg til Ragnhild Andrea Tverå (04.08.2017)

Langoddvegen 100 (Gnr 197, bnr 13) er solgt for kr 900.000 fra Eidsmo Fotograf as til Marit Eidsmo, Beate Eidsmo Bjørnli og Maja Eidsmo Bjørnli (09.08.2017)

Nerskogvegen 896 (Gnr 239, bnr 54) er solgt for kr 30.000 fra Kurt Engelsjord til Svein Ingebrigt Bakkejord (09.08.2017)

Bjørndalsvegen 24 (Gnr 286, bnr 25) er solgt for kr 2.400.000 fra Sigrid Kristine Bernhardt til Eva Grøner og Erik Johannes Krogstad (11.08.2017)

Blødighaug 15 (Gnr 27, bnr 14) er solgt for kr 2.650.000 fra Asbjørn Hovdal til Monica Svorkmo-Lundberg og Torkild Svorkmo-Lundberg (11.08.2017)

Bjørkmovegen 55 (Gnr 283, bnr 110) er solgt for kr 485.577 fra Oppdal kommune til Martha Innerdal (11.08.2017)

Myrtrøa 38 (Gnr 236, bnr 28) er solgt for kr 540.000 fra Tore Ottar Vognild til Thomas Ishoel og Anita Mellemseter (15.08.2017)

Gamle Kongeveg 438 (Gnr 299, bnr 21) er solgt for kr 1.800.000 fra Astrid Kristin Kanestrøm og Ole Haldgeir Kanestrøm til Marie Osen og Øyvind Osen (15.08.2017)

Vikavegen 56 (Gnr 281, bnr 3, seksjon 1) er solgt for kr 1.900.000 fra Inger Solli Andreassen og Svein Solli til Anne Kari Dørum Sæther (17.08.2017)

Krokstien 6 (Gnr 50, bnr 17) er solgt for kr 1.900.000 fra Stein Petter Larsen og Eirin Christensen Skarsheim til Kristin Bjørshoel og Ole Marius Strøm (17.08.2017)

Åmotsdalsvegen 43 (Gnr 49, bnr 11) er solgt for kr 1.250.000 fra Kirstin Engen til Målfrid Ofstad (17.08.2017)

P.K.Gorseths veg 4 B (Gnr 283, bnr 126) er solgt for kr 2.650.000 fra Bibi Seemin Fazeli til Julie Rønning Flatmo og Niklas Ingdal (17.08.2017)

Gnr 187, bnr 40 er solgt for kr 56.000 fra Jørgen Torve til Lars-Inge Graabak (18.08.2017)

Kvamslia 47 (Gnr 241, bnr 84) er solgt for kr 600.000 fra Kjell Bjarne Bjørsagård til Knut Arne Hovem og Signe Myers Hovem (22.08.2017)

Skogmyra 13 (Gnr 305, bnr 103) er solgt for kr 600.000 fra Arne Inge Stenløkk til Line Dahle Espeland og Roger Espeland (23.08.2017)

Rødskrubbvegen 28 (Gnr 204, bnr 75) er solgt for kr 1.900.000 fra Borgny Margrete Arnesen til Oddmund Morken og Toril Hennie Morken (25.08.2017)

Gorsetflata 6 (Gnr 294, bnr 112) er solgt for kr 2.790.000 fra Dag Hopland Gorseth og Inger Kristin Gorseth til Ståle Nøst og Ingeborg Aasgjelten Vågø (25.08.2017)

Gjetbergsvegen 133 (Gnr 202, bnr 34) er solgt for kr 900.000 fra Knut Dørum til Asle Jostein Hovda og Merete Thorsvik (25.08.2017)

Kleberbergvegen 116 (Gnr 193, bnr 73) er solgt for kr 1.000.000 fra Henrik Aalbu til Cyril Seymour Banino-Rokkones og Nina Banino-Rokkones (25.08.2017)

Røllikvegen 11 (Gnr 24, bnr 6) er solgt for kr 1.500.000 fra Asle Ivar Bakk, Stein Erik Bakk og Åse Kristin Bakk til Ai Nyan December og Ni Ni December (30.08.2017)

Vangshaugvegen 31 (Gnr 271, bnr 226, seksjon 1) er solgt for kr 3.352.700 fra Kristoffer Nordgård Formo til Torgunn Dolmen og Kristofer Heggdal (31.08.2017)

Gnr 237, bnr 50 er solgt for kr 270.000 fra Sivert Wognild til Geir Ingebrigt Ekle Dørrum og Turid Mellemsæter Dørrum (01.09.2017)

Myrtrøa 68 (Gnr 236, bnr 29) er solgt for kr 270.000 fra Tore Ottar Vognild til Geir Ingebrigt Ekle Dørrum og Turid Mellemsæter Dørrum (01.09.2017)

Gjetbergsvegen 78 (Gnr 195, bnr 34) er solgt for kr 3.100.000 fra Finn Lorentzen til Karl Fredrik Edward Kristian Ahlgren og Grete Haug (01.09.2017)

Omsetning av eiendommer i Rennebu kommune

Buveien 25 (Gnr 62, bnr 169) er solgt for kr 1.850.000 fra Bjørg Rise Sørløkken og Haldor Sørløkken til Alfhild Beate Kosberg og Jan Åge Torgersen (04.08.2017)

Gnr 109, bnr 5 er solgt for kr 350.000 fra Grete Kristin Almskår til Martin Roar Flå (09.08.2017)

Lerkeveien 47 (Gnr 83, bnr 9) er solgt for kr 1.750.000 fra Arve Mosand og Knut Mosand til Eivind Kosberg og Malin Paulsen (09.08.2017)

Gnr 232, bnr 12 er solgt for kr 108.416 fra Rennebu kommune til Ole Ivar Halgunset og Linda Larsen (10.08.2017)

Gnr 102, bnr 7 er solgt for kr 1.350.000 fra Marianne Leseth Kinn, Geir Leseth, Jørn Leseth og Rune Leseth til Finn Richard Hansvold og Hilde Østlyng (10.08.2017)

Gnr 113, bnr 5 er solgt for kr 1.400.000 fra Håvard Sundset til Frank Ramstad og Runa Gisnås Ramstad (11.08.2017). Salget omfatter også Gnr 113, bnr 8

Veita 17 (Gnr 63, bnr 42) er solgt for kr 2.300.000 fra Helge Olav Almås og Wenche Iren Almås til Kenneth Almås og Annette Unsgård (11.08.2017). Salget omfatter også Gnr 63, bnr 52

Industriveien 9 (Gnr 63, bnr 230) er solgt for kr 10.000 fra Grete Marie Bae til Rennebu kommune (23.08.2017)

Industriveien 10 (Gnr 63, bnr 58) er solgt for kr 1.400.000 fra Grete Marie Bae, Jarl Arve Kosberg og Jon Kosberg til Rennebu kommune (23.08.2017)

Gnr 31, bnr 85 er solgt for kr 3.030.000 fra Orkland Bygg as til Jone Thingbø og Turid Dahle Thingbø (25.08.2017)

Gnr 21, bnr 384 er solgt for kr 850.000 fra Ivar Fjellstad og Inger Marie Voll til Aksel Fjeld-Olsen og Cecilie Marie Karlsen (31.08.2017)

Gnr 21, bnr 383 er solgt for kr 900.000 fra Ivar Fjellstad og Inger Marie Voll til Anne Kristine Juul Engebretsen (31.08.2017)

Kilde: Statens kartverk