- For tidlig å gi noen grundig vurdering av kjennelsen

foto