Snøskuterfolket i Oppdal fikk møte Sp-politikere tirsdag ettermiddag. Fra venstre: Odd Skorheim, Tore Volden, Øystein Volden kommunepolitiker Sivert Vindal, Toralf Mjøen og stortingsrepresentant Ola Borten Moe.

OPPDAL: Timingen kunne ikke ha vært bedre: Odd Skorheim, Tore Volden, Øystein Volden og Toralf Mjøen fikk treffe stortingsrepresentanten dagen etter at bygningsrådet hadde vedtatt å sende en søknad fra Oppdal snøskuterklubb, om etablering av ei øvingsløype for snøskuter i Drivdalen, til fylkesmannen.Borten Moe er medlem av Stortingets miljø- og energikomité. Dessuten er han også eier av sin egen snøskuter som han får lov til å bruke til setra ved Samsjøen i Melhus kommune. Han viste stor forståelse for skuterfolkets ønske om å få en mer liberal håndheving av lov om motorferdsel i utmark.Faste traseer for turkjøring vil etter deres mening løse problemene med ulovlig kjøring. Borten Moe var langt på vei enig, men presiserte at han ikke er for en altfor liberal håndheving av loven.– Jeg ser fram til at vi skal få en vurdering av de prosjektene som ha vært gjennomfør i forbindelse med at vi skal ha en gjennomgang av loven. For meg er det viktig at vi får et regelverk som er i tråd med vanlig folks rettsoppfatning, sa Ola Borten Moe til snøskuterrepresentantene.