Kvinnen hadde kuttskader, men det er usikkert hvor hardt skadd hun er. Hun blir nå fraktet til st.Olavs med helikopter.

Kvinnen oppholder seg for tiden på hytta i Oppdal.